Αποτέφρωση

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτέφρωση. Επειδή προς το παρόν η Ελλάδα δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, η διαδικασία της αποτέφρωσης γίνεται στη Βουλγαρία. Ένα άτομο από την οικογένεια μπορεί να ακολουθήσει τον νεκρό ως συνοδός στη νεκροφόρα.

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται φέρετρο Ελληνικής κατασκευής, μαξιλάρι, σεντόνι, κορδέλες χεριών, σάβανο, ντύσιμο (με ρουχισμό της οικογένειας), 24ωρη παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο κοιμητηρίου, ειδική ταρίχευση και πιστοποιητικά, παραλαβή και μεταφορά του νεκρού από εξειδικευμένο προσωπικό, τις απαιτούμενες μεταφράσεις και άδειες, τα δικαιώματα του κρεματορίου, τεφροδόχο, την παράδοση των αποδεικτικών της αποτέφρωσης και την παράδοση της τεφροδόχου στην οικογένεια.

 

Υπάρχει η δυνατότητα τέλεσης νεκρώσιμου ακολουθίας πριν την αναχώρηση.

 

 Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού.